Jako że Polska należy do Unii Europejskiej, to musi dostosować się do europejskiego prawa klimatycznego. Wiąże się to z koniecznością zredukowania emisji gazów cieplarnianych. Do roku 2030 muszą one zostać ograniczone do minimum 55%. Z kolei do roku 2050 powinno się uzyskać nadrzędny cel w postaci neutralności klimatycznej. O konieczności uzyskania zerowego bilansu emisji netto zadecydowano już w roku 2019. Wiąże się to oczywiście z wieloma wyzwaniami, ale można liczyć również na otwarcie znacznych możliwości.

Zmiany w związku z neutralnością klimatyczną do 2050 roku

Uzyskanie neutralności klimatycznej do 2050 roku wymaga wdrożenia licznych zmian. Wszystkie mają na celu znaczne ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Droga do neutralności klimatycznej może mieć niezwykle korzystny wpływ na wzrost gospodarczy, rynki i zatrudnienie, rozwój technologiczny. Oczywiście kluczowe jest to, aby wszystkie zmiany przyczyniły się do zmniejszenia ponoszonych kosztów, zrównoważenia społecznego. W celu osiągnięcia założonych celów konieczne staje się poprawienie standardów zielonego finansowania, umocnienie unijnego systemu dotyczącego handlowania uprawnieniami do emisji.

Dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej wiąże się także z wprowadzeniem rozmaitych inwestycji, które są przyjazne dla klimatu. Istotne jest także to, aby zapewnić sprawiedliwość i opłacalność. Wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej zostały zobligowane do tego, aby uzyskać zamierzone cele klimatyczne do roku 2050. W tym celu wprowadzono prawo klimatyczne. Miało to miejsce w roku 2021. Pakiet gotowi na 55 obejmuje przepisy z zakresu energetyki, transportu, handlu emisjami i redukcji emisji, użytkowania gruntów i leśnictwa. Neutralność klimatyczna może zostać uzyskana, jeśli emisja gazów cieplarnianych netto w Unii Europejskiej spadnie do minimum 55%.

Jak polskie firmy dążą do neutralności klimatycznej?

Polskie firmy muszą dostosować się do przepisów europejskich odnośnie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W przypadku spółki działającej w energochłonnej branży typu Górażdże cement S.A. trzeba liczyć się z wieloma wyzwaniami. Od lat wdraża ona szereg rozwiązań, które mają na celu sprostanie wymogom nałożonym przez Unię Europejską. W przypadku sektora cementowego działania proekologiczne są stopniowo wprowadzane od kilkudziesięciu lat. Udało się ograniczyć emisję gazów o przeszło 30%. Redukcja pyłów wyniosła prawie 100%. Zastępuje się węgiel paliwami alternatywnymi w produkcji cementu.

Wszystko stało się możliwe dzięki zainwestowaniu w rozwój infrastruktury technicznej. Poziom emisji podczas produkcji cementu ulega ciągłej redukcji. Można liczyć na znikanie z rynku cementów z wysokim śladem węglowym. Zostały one zastąpione nowoczesnymi produktami betonowymi niskoemisyjnymi. Na terenie cementowni Górażdże ma powstać innowacyjna instalacja, która wykorzystuje technikę wychwytywania dwutlenku węgla pochodzącego z gazów spalinowych. Będzie to przełom w branży na rynku polskim. W ten sposób uzyskanie neutralności klimatycznej stanie się jak najbardziej możliwe do osiągnięcia. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://www.forbes.pl/biznes/gorazdze-cement-sa-na-drodze-do-neutralnosci-klimatycznej/dmbzm62.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*